Weet je dat je een KIO bent?

Binnenkort komen er weer spannende weken aan voor examenscholieren. De schoolexamens moeten worden afgerond en er wordt driftig met examenbundels geoefend. Er moet nog van alles worden aangeleerd (en afgeleerd!) voordat het centraal examen begint. Op de middelbare school waar ik werk zijn de literatuurtoetsen momenteel het gesprek van de dag. Vooral de vraag: hoe kan ik zoveel mogelijk te weten komen over een boek zonder het ooit gelezen te hebben, houdt veel van mijn leerlingen bezig. De weg naar het examen is voor elke leerling vol met hobbels die genomen moeten worden. Zeker in deze coronatijd is het niet altijd gemakkelijk voor ze geweest om door te zetten.

Wat ik heb gemerkt is dat er één groep is die extra gemotiveerd is. Er zijn leerlingen die al precies weten wat ze willen gaan studeren en wat ze er uiteindelijk mee willen worden. Ze hebben hun vakkenpakket al afgestemd op het leven na de middelbare school. Ze zijn hypergemotiveerd om hoge cijfers te halen omdat ze bijvoorbeeld ingeloot moeten worden. Op het moment dat je weet waar je het voor doet, zijn de offers die je er voor moet brengen de moeite waard. En het tegengestelde geldt ook: als je niet weet waar je je op voorbereidt, is het een stuk moeilijker om gemotiveerd te blijven.

Ik geloof dat dit ook voor ons christenen geldt. Iedere christen is geroepen om een leerling van Jezus te zijn, een discipel. Maar vraag je je wel eens af waar dat eigenlijk voor nodig is? Waarom wil Jezus dat we zijn discipelen zijn? Het zou toch ook genoeg moeten zijn dat we in zijn redding geloven? Zijn genade is toch genoeg? Misschien heb je je ook wel eens afgevraagd waar al die moeite en inspanning voor nodig is. We hoeven toch alleen maar te vertrouwen op wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis?

En toch was het Jezus zelf die bij zijn laatste toespraak op aarde zijn discipelen de opdracht gaf om alle volkeren tot zijn discipelen te maken. Hij zei niet: ‘vertel alle mensen van mijn redding en laat alle volkeren in mijn naam geloven.’ Blijkbaar wil Jezus meer dan dat we alleen in zijn naam geloven. Hij wil dat we iets leren, dat we als discipelen ergens voor worden opgeleid. Maar waar wil Jezus ons dan voor klaarmaken? Ik hoorde laatst een prediker het woord KIO gebruiken: we zijn Koningen in Opleiding. Het doel waarvoor Jezus naar deze aarde kwam was niet om ons te redden aan het kruis. Begrijp me niet verkeerd, die redding van onze zonden was nodig want anders zouden we nooit een relatie met God kunnen hebben. Maar die redding die Jezus bracht was het middel. Het doel wat Hij daarmee voor ogen had is dat we samen met Hem kunnen regeren in zijn Koninkrijk. Wanneer de hemel naar de aarde verhuist.

Wij christenen worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook, schreef Johannes (1 Joh.3:1). Dit betekent niet alleen dat er een hemelse Vader is die van ons houdt, wat natuurlijk altijd fijn is om te weten. Maar probeer je eens voor te stellen wat het betekent dat onze Vader de Koning van het heelal is. En dat wij als zijn kinderen voorbestemd zijn om samen met zijn Zoon te regeren. Wat een geweldig voorrecht om je daarop voor te mogen bereiden!

Want daar zijn we natuurlijk nog lang niet klaar voor. Het feit dat we koningen zullen worden wil nog niet zeggen dat we ons nu al ‘koninklijk’ weten te gedragen. Er is nog veel wat we moeten leren over dat koninkrijk van God. Daarom heeft Jezus als perfecte Zoon ons in alles het voorbeeld gegeven. En de Heilige Geest is onze Leraar die ons helpt om het voorbeeld van Jezus toe te passen in ons eigen leven. Als discipel leer je daarom om je steeds koninklijker te gedragen. Je leert om de woorden te spreken die de Vader ook spreekt. Om de autoriteit te gebruiken die de Vader je heeft toevertrouwd. Je leert om steeds meer van mensen te gaan houden zoals God van mensen houdt.

Als God liefde is, dan mogen we ons voorbereiden door te leren liefhebben! En daarvoor is het nodig dat je ook leert van jezelf te houden zoals Vader van je houdt. Het gevolg is dat je daardoor ook steeds vaker de moed krijgt om iets van God aan anderen te laten zien. Je krijgt er steeds meer plezier in om iets voor een ander te doen. Je groeit in je liefde en vertrouwen in God en krijgt steeds meer zin in zijn Koninkrijk. En jij niet alleen! Mensen die God niet kennen zien iets koninklijks in jou dat aantrekkelijk is. Daarom mag je als discipel ook leren hoe je mensen bij Jezus kan brengen zodat ook zij discipelen kunnen worden. Zo mogen we ons met elkaar als KIO’s voorbereiden op dat geweldige Koninkrijk.

Soms kijk ik wel eens met jaloezie naar leerlingen die zo gemotiveerd met hun toekomst bezig zijn. Ik rommelde vroeger als leerling maar wat aan omdat ik geen helder doel voor ogen had. Ja, misschien een potje Fifa na een lange schooldag! Misschien rommelen wij als christenen soms ook maar wat aan omdat we niet goed begrijpen waarom we eigenlijk discipelen zijn. Daarom is het belangrijk dat we steeds meer zicht krijgen op dat Koninkrijk van God. Dan weten we waar we het voor doen! Het motiveert ons om ons op dat Koninkrijk voor te bereiden, en dat doen we door steeds meer te leren om het voorbeeld van Jezus te volgen. Hoe meer we op aarde als discipelen leren, hoe meer verantwoordelijkheid Vader ons op de nieuwe aarde kan toevertrouwen. Ben jij je als christen bewust waarom je geroepen bent om discipel te zijn? Heb je al een stageplek gevonden waar je samen met andere KIO’s kunt oefenen? Ik kijk uit naar alle lessen van Jezus die we met elkaar mogen leren!

tekst: Timon Kitsz

<- Terug naar nieuwsberichten

Menu