ORGANISATIE

De dagelijkse leiding van de gemeente wordt gevormd door het leidersteam, met ondersteuning van de staf.

  1. Home
  2. Organisatie

ORGANISATIE

De dagelijkse leiding van de gemeente wordt gevormd door het leidersteam, met ondersteuning van de staf.

Leidersteam

Het leidersteam bestaat uit
Timon en Jessica Kitsz – voorgangers.
Jurrian van der Straaten – operationeel gemeenteleider.
Johan den Boer – gemeenteleider Herderlijke Zorg.

Het leidersteam stuurt de bedieningsleiders aan en legt verantwoording af aan de Raad van Opzieners

Contact: leidersteam@jozua.nl

Staf

De staf ondersteunt het leidersteam bij de dagelijkse organisatie van de gemeente op het gebied van communicatie, administratie, facilitaire en huisvestingszaken.

De staf bestaat uit Nancy Vervoort (gemeentesecretariaat), (vacature) (communicatie) Sjors Scheurwater (beheer) en Hermanda van Dam (boekhouding)

Contact: info@jozua.nl

Gemeentestructuur

Raad van Opzieners
De Raad van Opzieners (RvO) houdt toezicht op de geestelijke en ethische koers van de gemeente en draagt zorg voor het leidersteam. Daarnaast vervult de RvO de rol van werkgever ten opzichte van de betaalde staf.

Bedieningen
De activiteiten van de gemeente zijn samengebracht in verschillende ‘bedieningen’: Herderlijke zorg, Generaties, Missionair, Samenkomsten, Groeigroepen en Gastvrijheid. De bedieningen worden aangestuurd door twee of meerdere bedieningsleiders.

Coaches
Aan elke bediening is een ‘coach’ gekoppeld. De coach heeft als taak om de bedieningsleiders te ondersteunen in hun leiderschap. Ze helpen hen bij het vormgeven van leiderschapsontwikkeling en een veilige feedbackcultuur binnen de bedieningen en teams.

Organogram