VEILIGE GEMEENTE

We vinden het belangrijk dat Jozua een plek is waar zorg is voor de leden en bezoekers van de gemeente. Een plek die veilig is om naar toe te gaan. We beseffen ook dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name in het geval van kwetsbare groepen binnen de gemeente. Bijvoorbeeld kinderen, jongeren, mensen die door het verleden dat ze met zich meedragen kwetsbaar zijn en mensen die zorg ontvangen en zo in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan.

We hebben daarom besloten om een aantal maatregelen te nemen die bijdragen aan preventie en zorgen voor een adequate aanpak als er sprake is van (een vermoeden) van misbruik. De werkgroep ‘Veilige Gemeente’ houdt zich hier mee bezig.

SGL
Jozua is aangesloten bij Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). De SGL is in het leven geroepen door Missie Nederland en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunt bij het landelijke SGL-meldpunt.

SGL is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 06 – 53464403

  1. Home
  2. Veilige gemeente

VEILIGE GEMEENTE

We vinden het belangrijk dat Jozua een plek is waar zorg is voor de leden en bezoekers van de gemeente. Een plek die veilig is om naar toe te gaan. We beseffen ook dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name in het geval van kwetsbare groepen binnen de gemeente. Bijvoorbeeld kinderen, jongeren, mensen die door het verleden dat ze met zich meedragen kwetsbaar zijn en mensen die zorg ontvangen en zo in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan.

We hebben daarom besloten om een aantal maatregelen te nemen die bijdragen aan preventie en zorgen voor een adequate aanpak als er sprake is van (een vermoeden) van misbruik. De werkgroep ‘Veilige Gemeente’ houdt zich hier mee bezig.

SGL
Jozua is aangesloten bij Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). De SGL is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunnen bij het landelijke SGL-meldpunt.

SGL is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 06 – 53464403

Menu