VEILIGE GEMEENTE

We vinden het belangrijk dat Jozua een plek is waar zorg is voor de leden en bezoekers van de gemeente. Een plek die veilig is om naar toe te gaan. We beseffen ook dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name in het geval van kwetsbare groepen binnen de gemeente. Bijvoorbeeld kinderen, jongeren, mensen die door het verleden dat ze met zich meedragen kwetsbaar zijn en mensen die zorg ontvangen en zo in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan.

We hebben daarom besloten om een aantal maatregelen te nemen die bijdragen aan preventie en zorgen voor een adequate aanpak als er sprake is van (een vermoeden) van misbruik. Op het ogenblik zijn wij op zoek naar nieuwe vertrouwenspersonen. Mocht u toch zaken willen voorleggen dan kunt u mailen naar vertrouwenspersoon@jozua.nl Deze mail zal tijdelijk worden doorgestuurd naar Eduard Berrevoets.

Gemeenteleden die een leidinggevende taak hebben of die werken met kwetsbare groepen moeten een gedragscode ondertekenen (SGL Gedragscode Leidinggevenden en Gedragscode kinder- tiener- en jeugdleiding).

Lees het Beleidsplan Veilige gemeente.

SEM
Jozua is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt www.wijzijnsem.nl   (voorheen Stichting Gedragscode Leidinggevenden SGL). SEM is in het leven geroepen door Missie Nederland en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunt bij het landelijke SEM-meldpunt.

SEM is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 06 – 53464403

  1. Home
  2. Veilige gemeente

VEILIGE GEMEENTE

We vinden het belangrijk dat Jozua een plek is waar zorg is voor de leden en bezoekers van de gemeente. Een plek die veilig is om naar toe te gaan. We beseffen ook dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name in het geval van kwetsbare groepen binnen de gemeente. Bijvoorbeeld kinderen, jongeren, mensen die door het verleden dat ze met zich meedragen kwetsbaar zijn en mensen die zorg ontvangen en zo in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan.

We hebben daarom besloten om een aantal maatregelen te nemen die bijdragen aan preventie en zorgen voor een adequate aanpak als er sprake is van (een vermoeden) van misbruik. Op het ogenblik zijn wij op zoek naar nieuwe vertrouwenspersonen. Mocht u toch zaken willen voorleggen dan kunt u mailen naar vertrouwenspersoon@jozua.nl Deze mail zal tijdelijk worden doorgestuurd naar Eduard Berrevoets.

Gemeenteleden die een leidinggevende taak hebben of die werken met kwetsbare groepen moeten een gedragscode ondertekenen (SGL Gedragscode Leidinggevenden en Gedragscode kinder- tiener- en jeugdleiding).

Lees het Beleidsplan Veilige gemeente.

SEM
Jozua is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt www.wijzijnsem.nl   (voorheen Stichting Gedragscode Leidinggevenden SGL). SEM is in het leven geroepen door Missie Nederland en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunt bij het landelijke SEM-meldpunt.

SEM is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 06 – 53464403