WAAR STAAN WE VOOR

Vanuit ons geloof in Jezus Christus en onze visie en missie voor de komende jaren, hebben we de volgende drie kernwaarden geformuleerd die leidend zijn in de activiteiten die we als gemeente organiseren.

.

We geloven in jou!

Groeien in discipelschap
Binnen Jozua willen we elkaar helpen om te groeien in onze gaven en talenten, met het doel deze in te zetten in het koninkrijk van God. We willen leren om te leven als discipelen van Jezus met de gaven en talenten die we van God hebben gekregen.

We geloven in elkaar!

Betrokkenheid op elkaar
We vinden het belangrijk dat we als gemeenteleden ons verbonden voelen met elkaar en dat we in elkaars leven betrokken zijn. In de samenkomsten, de bidstonden en de huiskringen delen we ons leven, de vreugde en het verdriet.

We geloven in de stad!

Verbinding met Dordrecht
Als gemeente willen we ook betrokken zijn op de stad Dordrecht en van betekenis zijn voor het leven van mensen in onze stad. Ook weten we ons verbonden met de andere kerken in de stad en zoeken we waar mogelijk de samenwerking. Lees meer over de organisaties waar we bij betrokken zijn.

  1. Home
  2. Waar staan we voor

WAAR STAAN WE VOOR

Vanuit ons geloof in Jezus Christus en onze visie en missie voor de komende jaren, hebben we de volgende drie kernwaarden geformuleerd die leidend zijn in de activiteiten die we als gemeente organiseren.

.

We geloven in jou!

Groeien in discipelschap
Binnen Jozua willen we elkaar helpen om te groeien in onze gaven en talenten, met het doel deze in te zetten in het koninkrijk van God. We willen leren om te leven als discipelen van Jezus met de gaven en talenten die we van God hebben gekregen.

We geloven in elkaar!

Betrokkenheid op elkaar
We vinden het belangrijk dat we als gemeenteleden ons verbonden voelen met elkaar en dat we in elkaars leven betrokken zijn. In de samenkomsten, de bidstonden en de huiskringen delen we ons leven, de vreugde en het verdriet.

We geloven in de stad!

Verbinding met Dordrecht
Als gemeente willen we ook betrokken zijn op de stad Dordrecht en van betekenis zijn voor het leven van mensen in onze stad. Ook weten we ons verbonden met de andere kerken in de stad en zoeken we waar mogelijk de samenwerking. Lees meer over de organisaties waar we bij betrokken zijn.